Persondatapolitik for Villa Handmade

Villa Handmade

Sundbrovej 57,

5700 Svendborg

CVR-nr. 26 03 51 39

 

Telefon:               + 45 2420 9329 

E-mail.:                hf@villahandmade.dk

Hjemmeside:  www.villahandmade.dk

 

I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger vi modtager, samt hvilke rettigheder de personer oplysninger vedrører, har. 

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen.

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger: 

 • Formål: Kundeservice, markedsføring, optimering af hjemmesiden samt indsamling af viden/statistik om brug af vores ydelser. 
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: 
  • Via hjemmesiden indsamler vi almindelige peronoplysninger om: IP-adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation, navn, e-mailadresser, telefonnummer og fysiske adresser. 
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 
  • 6, stk. 1, litra a, b, c og f. 
 • Opbevaring af personoplysninger: 
  • Personoplysninger opbevares enten indtil ønskede services fx nyhedsbrevstilmeldinger frameldes eller formålet med behandling er ophørt. 
 • Personoplysninger videregives ikke. 

Når du er kunde hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Opfyldelse af aftale og levering af ydelse. 
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: 
  • Almindelige personoplysninger fx: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger. 
  • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 
   • 6, stk. 1, litra a, b, c og f. 
  • Opbevaring af personoplysninger: 
   • Oplysninger til udarbejdelse af faktura opbevares i 5 år, jf. bogføringsloven.
  • Personoplysninger kan videregives til: 
   • Samarbejdspartnere og andre aktører som medvirker til opfyldelse af aftalen eller levering af ydelsen.

Når du er leverandør hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Opfyldelse af aftale og levering af ydelse. 
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: 
  • Almindelige personoplysninger fx: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger. 
  • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 
   • 6, stk. 1, litra a, b, c og f. 
  • Opbevaring af personoplysninger: 
   • Oplysninger til udarbejdelse af faktura opbevares i 5 år.
  • Personoplysninger kan videregives til: 
   • Samarbejdspartnere og andre aktører som medvirker til opfyldelse af aftalen.

 

Når du søger job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Mulig ansættelse hos Villa Handemade
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: 
  • Almindelige personoplysninger fx: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. 
  • I forbindelse med udvælgelsesprocessen tager vi forbehold for at screene internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet. I den forbindelse vil virksomheden behandle relevante almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige.
  • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 
   • 6, stk. 1, litra a, b, c og f.
 • Opbevaring af personoplysninger: 
  • Oplysninger opbevares i 6 måneder, medmindre at du har givet dit samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller at der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.
 • Personoplysninger videregives ikke.

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne 

Villa Handemade har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, adgangskoder og kryptering samt løbende back up af data. 

Medarbejderne er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden. 

 

Registreredes rettigheder 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): 
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Ret til berigtigelse (rettelse): 
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt) 
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 • Ret til begrænsning af behandling: 
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 • Ret til indsigelse: 
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
 • Ret til at trække samtykke tilbage: 
  • Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophøre den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted. 
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): 
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os:

Villa Handmade 

Sundbrovej 57,

5700 Svendborg

CVR-nr. 26 03 51 39

 

Telefon:               + 45 2420 9329 

E-mail.:                hf@villahandmade.dk

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning ”Registreredes rettigheder”, som kan hentes på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. 

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du finde kontaktoplysningerne på www.datatilsynet.dk.